Επιμορφωτική ημερίδα: «Καλλιέργεια-Μεταποίηση-Εμπορία-Εξαγωγές Προϊόντων του Αγροδιατροφικού Τομέα»

ΟΕΒΕΗ ΟΕΒΕ Κορινθίας προτίθεται να διοργανώσει επιμορφωτική ημερίδα σε συνεργασία με την Κορινθιακή εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΙΟΝ», με θέμα «Καλλιέργεια-Μεταποίηση-Εμπορία-Εξαγωγές Προϊόντων του Αγροδιατροφικού Τομέα»

Οι πιθανές εκδοχές της ημερίδας έχουν ως εξης:

1η Πρόταση (short term training):

1 Σεμινάριο σε μία ημέρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και τα 2 επιμέρους θέματα
της παρουσίασης που έγινε στην ημερίδα και ως εξής:
α/. “Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων-Marketing-Branding” / (3 ώρες)
β/. “Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά: Καλλιέργεια-Μεταποίηση-Εμπορία” /
(3 ώρες)
Σύνολο ωρών σεμιναρίου: 3+3 = 6 ώρες
Kόστος συμμετοχής ανά συμμετέχοντα: € 50 (τελική τιμή)

2η Πρόταση (medium term training):

2 Σεμινάρια ξεχωριστά σε δύο διαφορετικές ημέρες και ως εξής:
α/. “Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων-Marketing-Branding” / 1η ημέρα (6 ώρες)
Το σεμινάριο συμπεριλαμβάνει και Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα: “Τοποθέτηση
προϊόντος σε αγορά του εξωτερικού-Δημιουργία Εξαγωγικού Πλάνου”.
β/. “Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά: Καλλιέργεια-Μεταποίηση-Εμπορία” /
2η ημέρα (6 ώρες)
Το σεμινάριο συμπεριλαμβάνει και Μελέτη περίπτωσης-Βιωματικό εργαστήριο με
θέμα: “Δημιουργία Επιχείρησης Αρωματικών & Φαρμακευτικών φυτών”.
Σύνολο ωρών σεμιναρίων: 6+6 = 12 ώρες
Kόστος συμμετοχής ανά συμμετέχοντα: € 75 (τελική τιμή και για τα 2 )

Για συμμετοχη στο παρακατω τηλεφωνο : 2741080578

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.