Κόρινθος:Σεμινάρια για ανέργους

Tο Κ.Ε.Κ. Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, διοργανώνει σεμινάρια εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών στα πλαίσια της πράξης «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους (Training Voucher)».  Τα προγράμματα απευθύνονται σε εγγεγραμμένους ανέργους του μητρώου του ΟΑΕΔ που έχουν ήδη επιλεγεί. Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 100 ωρών και περιλαμβάνουν τις βασικές θεματικές ενότητες που χρειάζεται ένας χειριστής ηλεκτρονικών υπολογιστών (Βασικές Έννοιες Υπολογιστών, Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Παρουσιάσεις, Βάσεις Δεδομένων και υπηρεσίες διαδικτύου).
Μετά το πέρας της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του αναγνωρισμένου φορέα Diploma. Για να διασφαλίσει το Κ.Ε.Κ. Αυτοδιοίκησης Κορινθίας την επιτυχία αλλά και την ποιότητα της μαθησιακής και εξεταστικής διαδικασίας, έχει προμηθευτεί ειδικά εκπαιδευτικά λογισμικά αυτοεκπαίδευσης και πλατφόρμας e-learning. Επιπλέον θα χορηγήσει σε όλους βιβλίο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς επίσης και τη δυνατότητα επανεξέτασης για κάθε ενότητα.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.