Κόρινθος: Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης επιβατών και οδηγών από τον Δήμο

 Ο Δήμος Κορινθίων, δημοπράτησε το Park-n-Ride, ένα έργο που αφορά ένα «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης του Επιβατικού Κοινού». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 282.215,00 ευρώ,  συγχρηματοδοτείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικού Πόρους.Ένα μέρος του ολοκληρωμένου αυτού ελέγχου,  θα γίνει με την συνεργασία του ΚΤΕΛ Κορινθίας αφού αυτό διαθέτει σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων αλλά δεν διαθέτει ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων  στάσεων ή άλλο μέσο ενημέρωσης των επιβατών για τους χρόνους διέλευσης των οχημάτων της δημοτικής συγκοινωνίας από τις στάσεις. Με αυτό τον τρόπο σε πραγματικό χρόνο, θα ενημερώνονται οι οδηγοί  για διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης,  τα ΑΜΕΑ,  οι οδηγοί των φορτοεκφορτώσεων, οι υπάλληλοι της δημοτικής αστυνομίας για την καλύτερη επιτήρηση του έργου τους καθώς και οι επιβάτες για τον ακριβή χρόνο διέλευσης της αστικής συγκοινωνίας, με αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης του επιβατικού αυτοκινήτου, την προώθηση της αστικής κινητικότητας και την βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος.

Πηγή: ΕΡΤ

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.