Μήπως θέλετε να πουλήσετε τα σκουπίδια σας; Τα σκουπίδια του ενός είναι ο θησαυρός του άλλου

Δεν έχει εισαχθεί τίτλος

Εμείς δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε και στη Σουηδία είναι περιζήτητα. Η σκανδιναβική χώρα αναζητά επειγόντως σκουπίδια για να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες καθώς τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί τα απορρίμματα της για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

Σε πρώτη φάση θα εισάγει 800.000 τόνους σκουπιδιών για να τα προωθήσει στα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και ο κύριος όγκος θα προέρχεται από τη γειτονική Νορβηγία. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης στη χώρα είναι τόσο επιτυχημένο, ώστε μόλις το 4% των απορριμμάτων καταλήγει στις χωματερές. Το υπόλοιπο 96% ανακυκλώνεται ή χρησιμοποιείται ως καύσιμο για τις μονάδες παραγωγής ενέργειας οι οποίες τροφοδοτούν 250.000 νοικοκυριά και εμπορικές επιχειρήσεις.

Όπως δήλωσαν Σουηδοί αξιωματούχοι, το ιδανικό θα ήταν να εισάγουν σκουπίδια από χώρες όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ιταλία, οι οποίες έχουν σοβαρά προβλήματα με τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Πηγή: moneypro.gr

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.