Νομιμοποιούνται τα καταπατημένα ακίνητα! Ρύθμιση-εξπρές με εκπτώσεις

imageΤα καταπατημένα ακίνητα νομιμοποιεί με ρύθμιση- εξπρές το Υπουργείο Οικονομικών, δίνοντας την δυνατότητα στους ιδιοκτήτες τους, να τα εξαγοράσουν με τίμημα χαμηλότερο έως και 80% από τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες!

Συγκεκριμένα, με νομοσχέδιο το οποίο προανήγγειλε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης, και το οποίο έχει ήδη δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, στη ρύθμιση αυτή υπάγονται συνολικά 28.000 ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, οι οποίοι έχουν καταπατήσει ακίνητα του Δημοσίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 1993.

Διαβάστε παρακάτω πως θα πάρουν νόμιμους τίτλους 28.000 ιδιοκτήτες:

-Όποιος κατέχει αυθαίρετα, δικαιούται να ζητήσει από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του ΥΠΟΙΚ, την εξαγορά αυτού, μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την έναρξη του ισχύοντος παρόντος νόμου.

-Για αστικά ακίνητα που βρίσκονται σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, μπορεί να εξαγορασθεί έκταση μέχρι 5 στρεμμάτων. Για αστικά ακίνητα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης μπορεί να εξαγορασθεί έκταση ίση με το ελάχιστον εμβαδόν αρτίου και οικοδομήσιμου οικοπέδου κατά το οικείο σχέδιο πόλεως. Σε περιπτώσεις αγροτικών ακινήτων, μπορεί να εξαγορασθεί ενιαία έκταση μέχρι 10 στρέμματα και μέχρι 20 στρέμματα συνολικά.

-Η εξαγορά ακινήτου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα κτίσματα σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιεί τα κτίσματα αυτά. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 12 μηνών από την έκδοση απόφασης εξαγοράς, ο αιτών οφείλει να υποβάλλει αίτηση νομιμοποίησης ή τακτοποίησης των κτισμάτων, επί ποινή ανάκλησης της απόφασης εξαγοράς.

-Ως τίμημα εξαγοράς ορίζεται: Για τις εκτός σχεδίου περιοχές, η αντικειμενική αξία που έχει το ακίνητο κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης εξαγοράς. Για τις εντός σχεδίου περιοχές, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη αντικειμενική αξία του οικείου Διαμερίσματος. Η αξία που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του τιμήματος, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20% αν επί του ακινήτου υφίστανται κτίσματα.

-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: Επί του τμήματος εξαγοράς και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ παρέχεται έκπτωση 10%, εφόσον: Στο προς εξαγορά ακίνητο υφίσταται κτίσμα έως 120τ.μ ή 140 τ.μ, σε περίπτωση πολυτέκνου, το οποίο αποτελεί την πρώτη και μόνη κατοικία του αιτούντος.

Αν ο ίδιος ο αιτών ή προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του, είναι ανάπηρος σε ποσοστό 80% και άνω.

-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Το τίμημα εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 800 ευρώ. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 5%.

-Η πλήρης εξόφληση ή η καταβολή της 1ης δόσης, καθώς και η εξόφληση του φόρου μεταβίβασης του ακινήτου, πρέπει να γίνουν εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης εξαγοράς.

-Η καθυστέρηση καταβολής 2 συνεχόμενων δόσεων ή 3 συνολικά, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης εξαγοράς και την επάνοδο της κυριότητας του ακινήτου στο Δημόσιο.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.