Ολοκλήρωση διαδικασιών προγραμματισμένης μίσθωσης ιδιωτικών μέσων για έκτακτες ανάγκες του Νομού

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΠ.) ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-12-2013 ΕΩΣ 31-12-2014

ΣΧΕΤ : Το αριθμ. 6140/25-10-2013 (ΑΔΑ ΒΛΛ3Ι-9Γ7) έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Σχεδιασμός και δράσεις της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση: κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό, περιόδου 2013-2014.

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ανακοινώνεται :

Στα πλαίσια της προετοιμασίας για την αντιμετώπιση φαινομένων εκτάκτων αναγκών και έχοντας υπ’ όψη το παραπάνω σχετικό της Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα διαδικασίες προγραμματισμένης μίσθωσης ιδιωτικών μέσων, παρακαλούμε οι πολίτες οι έχοντες μηχανήματα κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν από την Υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για έκτακτες ανάγκες του Νομού και κυρίως, για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων, όταν δημιουργούνται προβλήματα, διέλευσης οχημάτων επί των επαρχιακών οδών του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, καθαρισμού με μηχανήματα σε περίπτωση χιονοπτώσεων, πλημμυρών, απαιτούμενες εργασίες για αποκατάσταση της βατότητας από κατολισθήσεις, κοπή δένδρων κλπ.), όπως προσέλθουν μέχρι 30-12-2013 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας προσκομίζοντας:

  • Όλες τις απαραίτητες άδειες – λοιπά παραστατικά από τις αρμόδιες διοικητικές ή άλλες αρχές (υποχρεώσεις προς Δ.Ο.Υ – τέλη κυκλοφορίας – ΚΤΕΟ – Ασφάλεια)

  • άδεια μηχανήματος με φωτογραφία που να φαίνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του και

  • φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,

προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με τον κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

 ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.