Παράταση ενός έτους για την απόσυρση αυτοκινήτων έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2013

Παράταση ενός έτους για την απόσυρση αυτοκινήτων

Το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με διάταξη που ψηφίστηκε στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, έδωσε παράταση ενός έτους στο μέτρο της απόσυρσης οχημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποσύρουν το όχημά τους έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2013, εφόσον η πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2000 και με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους διαγραφής του οχήματος, καθώς και τυχόν οφειλόμενα τέλη προηγούμενων ετών, αν δεν είχαν κατατεθεί στην εφορία οι πινακίδες.

Η απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης λόγω απόσυρσης αφορά σε οχήματα έως 2.000 κυβικά εκατοστά.

Με τον ίδιο νόμο ρυθμίστηκαν και θέματα όπως απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων, απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων και αλλαγή του φόρου πολυτελείας στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα Ι.Χ..

Όσον αφορά στις αλλαγές που έγιναν στη φορολόγηση των αναπηρικών Ι.Χ., σύμφωνα με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι από 1.1.2013 το ποσοστό αναπηρίας για την παραλαβή αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης καθορίζεται με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ότι δεν γίνονται δεκτές από τις τελωνειακές αρχές γνωμάτευσης άλλων επιτροπών.

Επίσης, οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. με τρία παιδιά θα μπορούν να αποκτήσουν και πάλι αυτοκίνητο χωρίς να πληρώσουν τέλη ταξινόμησης, ενώ κάτι τέτοιο πριν από την εφαρμογή του νέου νόμου απαγορευόταν.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει τα εξής: «Οι πολύτεκνοι γονείς οι οποίοι έχουν ήδη υπαχθεί ως γονείς με τρία τέκνα στις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006, με τις οποίες χορηγείται απαλλαγή από τον φόρο αυτό για μία και μόνο φορά, δύνανται να παραλάβουν εκ νέου αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περί απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης διατάξεις πολύτεκνων γονέων».

Ο φόρος πολυτελείας παραμένει στα Ι.Χ. με εργοστασιακή αξία άνω των 20.000 ευρώ και μάλιστα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο επεκτείνεται ο φόρος αυτός και στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα. Ο φόρος αυτός είναι αναπροσαρμοσμένος και ισχύει ως εξής:

– εργοστασιακή αξία από 20.000 ευρώ μέχρι και 22.000 ευρώ, ποσοστό 10%

– εργοστασιακή αξία άνω των 22.000 ευρώ και μέχρι 28.000 ευρώ, ποσοστό 30%

– εργοστασιακή αξία άνω των 28.000 ευρώ, ποσοστό 40%.

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω αξίες αφορούν στην τιμή χονδρικής πώλησης μετά την απομείωση που ισχύει, αναλόγως με το χρονικό διάστημα που έχει περάσει από την πρώτη κυκλοφορία του οχήματος.

Πηγή: imerisia.gr

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.