Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη περιοχή Φωκάς της Κορινθίας

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου, απαγορεύεται, για μια πενταετία (μέχρι την 31η Αυγούστου 2016) το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή Φωκάς της Κορινθίας, με σκοπό την προστασία της πανίδας της περιοχής.Το Δασαρχείο Κορίνθου, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η περιοχή Φωκά πρόκειται να εκδώσει, άμεσα τη σχετική Αστυνομική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.