Ποινή 22% για λιγότερες αποδείξεις, σε μισθωτούς και συνταξιούχους

Με ποινή 22% κινδυνεύουν το 2014 οι μισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν καταφέρουν τις επόμενες πέντε ημέρες να συλλέξουν τις απαιτούμενες αποδείξεις για να καλύψουν το 25% του εισοδήματος που θα δηλώσουν το επόμενο έτος στην εφορία.
Από την άλλη πλευρά, τα επαγγελματικά έξοδα που θα παρουσιάσουν στις αρμόδιες ΔΟΥ οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες αποτελούν το «κλειδί» για τη μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014 τα καθαρά έσοδα των ελεύθερων επαγγελματιών θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με φόρο 26%, ενώ εάν τα εισοδήματά τους υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, τότε στο ποσό του εισοδήματος που υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 33%.
Για να μειώσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση οι επιτηδευματίες θα πρέπει να παρουσιάσουν στην εφορία επαγγελματικές δαπάνες, προσκομίζοντας φυσικά όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Στην περίπτωση πάντως που πέσουν στα «δίχτυα» των τεκμηρίων, τότε, ακόμη και αν παρουσιάσουν ζημιές, δεν θα γλιτώσουν από το συντελεστή 26%. Βασική αρχή για την αναγνώριση της δαπάνης είναι να υπάρχει το ανάλογο παραστατικό (τιμολόγιο, λογαριασμός κ.λπ.) αλλά και η δαπάνη αυτή θα πρέπει να είναι παραγωγική για την επιχείρηση. Αφορά, δηλαδή, δαπάνη που πραγματοποιείται για την επίτευξη κέρδους, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.
Τα SOS για μισθωτούς – συνταξιούχους
Με βάση το καθεστώς που θα εκκαθαριστούν οι φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2014, οι μισθωτοί και συνταξιούχοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
* μόνο για όσους έχουν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ισχύει η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων αξίας μέχρι του 25% του συνολικού εισοδήματος. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι αν υπάρχουν εισοδήματα και από άλλες πηγές, για παράδειγμα εισοδήματα από ενοίκια, θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις μόνο για το τμήμα του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες.
* και οι επιτηδευματίες που θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών έχουν υποχρέωση να παρουσιάσουν δαπάνες με αποδείξεις. Πρόκειται για φορολογούμενους-μισθωτούς που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και έχουν έως τρεις εργοδότες, είτε γιατί ο ένας εξ αυτών αποφέρει το 75% του εισοδήματος.
* σε όσους δεν μαζεύουν το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων επιβάλλεται πρόστιμο 22% επί της διαφοράς – αξίας των αποδείξεων που δεν συγκέντρωσαν.
Ετσι, μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις συνολικού ύψους 7.500 ευρώ. Στην περίπτωση που συλλέξει λιγότερες αποδείξεις, για παράδειγμα 5.000 ευρώ, τότε στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των αποδείξεων που απαιτούνται και αυτών που συγκεντρώθηκαν, δηλαδή στο ποσό των 2.500 ευρώ, θα επιβληθεί «ποινή» 22% και θα πληρώσει πρόσθετο φόρο 550 ευρώ.
* η υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων αξίας μέχρι 25% του συνολικού εισοδήματος ισχύει για ετήσια ποσά εισοδήματος μέχρι 42.000 ευρώ. Οσοι έχουν εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ υποχρεούνται στη συλλογή αποδείξεων συνολικής αξίας 10.500 ευρώ.
* στις αποδείξεις που μετράνε στις εφορίες, φέτος προστέθηκαν κι αυτές που αφορούν σε δαπάνες για δίδακτρα φροντιστηρίων και ιδιαιτέρων μαθημάτων, καθώς και οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
* οι αποδείξεις όμως που δεν «μετράνε» είναι πολύ περισσότερες και αφορούν τις εξής δαπάνες:
– προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγραερίου και φυσικού αερίου
– ενοίκια κύριας κατοικίας και ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη
– ασφάλιστρα κάθε είδους (ζωής, πυρός, μεταφορών κ.λπ.)
– αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων
– ύδρευση
– αποχέτευση
– ηλεκτρικό ρεύμα
– δημοτικά τέλη
– ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες
– νοσοκομειακή περίθαλψη
– αγορά αυτοκινήτων
– αγορά ακινήτων
– αγορά λοιπών αντικειμένων αξίας άνω των 10.000 ευρώ, που λαμβάνονται υπόψη για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος
– εισιτήρια λεωφορείων, τρένων, πλοίων και αεροπλάνων
– ταχυδρομικές υπηρεσίες
– τηλεφωνικές υπηρεσίες
– υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης
– τυχερά παιχνίδια
– τέλη κυκλοφορίας.
* σε περίπτωση συζύγων οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.
* δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση αποδείξεων δαπανών:
– υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, στρατιωτικοί που υπηρετούν στην αλλοδαπή, υπάλληλοι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπάλληλοι του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων, υπάλληλοι της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες.
– όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας
– όσοι διαμένουν σε ψυχιατρικά καταστήματα
– φυλακισμένοι.
Μέχρι και το 2015 πιστοποιητικό συμμόρφωσης
Καταργείται από το 2016 το πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης, το οποίο όμως θα ισχύσει για τις χρήσεις του 2014 και του 2015.
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποδέχθηκε τελικά το σχετικό αίτημα της τρόικας, η οποία θεωρεί ότι το εν λόγω πιστοποιητικό δημιουργεί πρόσθετες επιβαρύνσεις σε περίπου 4.500 επιχειρήσεις καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που η δαπάνη για την έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης κοστίζει έως και 150.000 ευρώ.
Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών όχι μόνο εξασφάλισε τη μεταβατική περίοδο των δύο ετών, έως το 2015, αλλά ταυτόχρονα και να υπάρξει παράλληλη ενσωμάτωσή του στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που εκδίδουν οι ελεγκτικές εταιρείες.
Θα πρέπει δε να αναφερθεί ότι βασικό επιχείρημα του αρμόδιου υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη ήταν ότι η ενσωμάτωση του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης στις οικονομικές καταστάσεις ισχύει ήδη στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες και θα έχει διττό όφελος. Από τη μια πλευρά ο ορκωτός ελεγκτής θα εξακολουθήσει να βεβαιώνει τη φορολογική συμμόρφωση της εταιρείας, ενώ από την άλλη οι επιχειρήσεις θα γλιτώσουν από το μεγάλο κόστος του φορολογικού πιστοποιητικού.  Το Δημόσιο εξάλλου θα αναθέσει εμμέσως στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα στις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες όλους τους φορολογικούς ελέγχους των μεγάλων Α.Ε. και ΕΠΕ, διευκολύνοντας έτσι το έργο των εφοριών και των ελεγκτικών κέντρων. Υπενθυμίζεται ότι το φορολογικό πιστοποιητικό εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές και με αυτό βεβαιώνουν το εάν τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης αντανακλούν την πραγματική της κατάσταση.
Ταλαιπωρία για τον κλειδάριθμο
Ατελείωτες ουρές και ταλαιπωρία υφίστανται χιλιάδες φορολογούμενοι προκειμένου να παραλάβουν τον κλειδάριθμο που θα είναι απαραίτητος από το 2014 για να ανοίξουν τις «πύλες» του Taxisnet.
Από το επόμενο έτος καταργούνται οι παλαιοί κωδικοί που έχουν περίπου 100.000 χρήστες του Taxisnet και οι οποίοι θα πρέπει να προμηθευτούν τον κλειδάριθμο για να έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν ηλεκτρονικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Για να παραλάβει ένας φορολογούμενος τον κλειδάριθμο θα πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως στην Εφορία με την ταυτότητά του, να γνωρίζει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του και να έχει συμπληρώσει ηλεκτρονικά μία αίτηση στο Taxisnet.
Αρκετοί είναι οι φορολογούμενοι που προσέρχονται στις αρμόδιες ΔΟΥ χωρίς να έχουν συμπληρώσει την ανωτέρω αίτηση, είτε επειδή δεν το γνωρίζουν είτε επειδή δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν κάποιο λογιστικό γραφείο να το κάνει.  Αν και ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης έχει δώσει ήδη εντολή στους προϊσταμένους των ΔΟΥ να διαθέσουν έναν υπάλληλο αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων που θέλουν να προμηθευτούν τον κλειδάριθμο, το πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει καθώς το προσωπικό στα τμήματα του Μητρώου δεν επαρκεί, αφού δύο ή και τρεις υπάλληλοι πρέπει να εξυπηρετούν εκατοντάδες φορολογούμενους την ημέρα.
Πηγή: naftemporiki.gr
Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.