Πραγμοτοποιήθηκαν έλεγχοι Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013, το Κλιμάκιο Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, πραγματοποίησε έλεγχο στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς Κορίνθου.

Κατά τον έλεγχο, προέβη στην καταστροφή εμπορευμάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,λόγω ελλείψεων αδειών και παραστατικών στοιχείων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, στην προσπάθειά της για την πάταξη του παραεμπορίου, τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την προστασία της νόμιμης επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στους ελέγχους αυτούς, σημαντική θεωρείται η βοήθεια του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου, του Δήμου Κορινθίων, καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.