Προσκληση σε Ημερίδα από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Κορινθίας

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι μη κερδοσκοπικός φορέας υλοποίησης μελετών και ερευνών, που αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας.

Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2006 με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ. Αποτελεί τον επιστημονικό της σύμβουλο σε θέματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών.

Ασχολείται με τα ζητήματα της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της φορολογίας, του ανταγωνισμού, της ασφάλισης και άλλων θεμάτων που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις.Παρακολουθεί εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και αξιολογεί την πορεία των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Επιπλέον, αποτελεί τον οργανισμό της ΓΣΕΒΕΕ που ασχολείται με τη δια βίου εκπαίδευση και συνεργάζεται στενά με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ που σχεδιάζει και υλοποιεί ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης.

Δράσεις αναπτύσσονται μέσω:

1,Του Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που στοχεύει, μέσα από μια σειρά δράσεων που θα υλοποιήσει, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων (συνδικαλιστικά όργανα όλων των βαθμίδων – Σωματεία, Ομοσπονδίες – θεσμούς εκπροσώπησης) και την ενίσχυσή τους σε θέσεις ευθύνης.

2,Του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ που ιδρύθηκε το 1995 με πρωτοβουλία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, ως εκπαιδευτική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας, πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. με κωδικό 1111-1075. Εδρεύει στην Αθήνα και έχει παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στη Λάρισα, στην Πάτρα, και στο Ηράκλειο Κρήτης.

3,Του δικτύου Ενίσχυσης Επιχειρηματικότηταςπου υλοποιείται από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) και έχει χρονική διάρκεια έως το τέλος του 2015.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Κυριακή 14 Απριλίου και ώρα 10:30 ατο Επιμελητήριο Κορινθίας Ερμού2, Κόρινθος, διοργανώνεται ημερίδα παρουσίασης και ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου του Ν. Κορινθίας για τις δυνατότητες αξιοποίησης των δραστηριοτήτων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. ΟΕΒΕ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΑΟΥΞΙΔΗ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.