Προσληψη ανεργων στην Τοπικη Αυτοδιοικηση. Επιχορηγηση επιχειρησεων τοπικης αυτοδιοικησης, υψους 75.000.000 ευρω, δειτε ποιους προσλαμβανουν

Στην υλοποίηση προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών προχωρά η κυβέρνηση σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για απασχόληση πρώην εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών και μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-64 ετών. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 75.000.000 ευρώ.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ και η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 27 μήνες, 24 μήνες επιχορήγηση και 3 μήνες δέσμευση. Για τη λήψη της επιχορήγησης, η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά προσδιορίζονται.

Δικαιούχοι

1. Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών).

Δεν υπάγονται:

• Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν τους ανέργους τις βραδινές ώρες πέραν της 22ης ώρας.
• Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.
• Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

2. Άνεργοι

Οι ωφελούμενοι που θα απασχοληθούν από τις δικαιούχους επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι:

-Πρώην εργαζόμενοι ηλικίας 55-64 ετών (να έχουν συμπληρώσει δηλαδή το 55ο έτος και το 64ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα κατά την υπόδειξη τους από την Υπηρεσία) που έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους από την 15η Ιουλίου 2010 και μετά.
-Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-64 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και το 64ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα).

Επιπλέον απαιτείται:

-Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
-Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
-Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.