Προώθηση 89 διαρθρωτικών αλλαγών

Μετά την επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελαρίου η κυβέρνηση έχει μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία προς τη δόση των 31 δισ. ευρώ

Μετά την επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελαρίου και τη συνεδρίαση του Eurogroup…
η κυβέρνηση έχει μπροστά της μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία προς τη δόση των 31,5 δισ. ευρώ. Κι αυτή είναι ότι η συμφωνία με την τρόικα για το πακέτο των 13,5 δισ. ευρώ δεν επαρκεί για την εκταμίευση της δόσης, καθώς θα πρέπει να αρθεί και η εκκρεμότητα 89 διαρθρωτικών μέτρων που αποτελούν προαπαιτούμενες δράσεις (prior actions).Η κυβέρνηση, λοιπόν, καλείται να αποδυθεί σε έναν αγώνα ταχύτητας, ώστε μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής της 18ης Οκτωβρίου ή λίγες ημέρες αργότερα να έχει προωθήσει τα διαρθρωτικά μέτρα. Όσο νωρίτερα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτές, τόσο το γρηγορότερο θα δοθεί η έγκριση για την εκταμίευση της δόσης.

Στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει η εκτίμηση ότι «αργά ή γρήγορα θα δοθεί η δόση» και ειδικότερα η εκταμίευση προσδιορίζεται εντός του Νοεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το κυρίαρχο θέμα για τον πρωθυπουργό και το οικονομικό επιτελείο είναι να κινηθούν ταχύτατα, ώστε τις επόμενες ημέρες, εκτός από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την τρόικα για το νέο πακέτο μέτρων, να προχωρήσουν σε μια σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων για τις προαπαιτούμενες δράσεις σε επίπεδο διαρθρωτικών αλλαγών.

Από τις 89 διαρθρωτικές αλλαγές, η κυβέρνηση εκτιμά ότι μπορεί πολύ γρήγορα -προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα σε περίπου 15 έως 20 ημέρες- να έχει προωθήσει τουλάχιστον τις 77. Από την ταχύτητά της και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει θα εξαρτηθούν πολλά, κυρίως ως προς την εξασφάλιση της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ εντός του Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, στόχος της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθεί τα επόμενα 24ωρα η διαπραγμάτευση με την τρόικα για το πακέτο των μέτρων, ώστε στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 18 – 19 Οκτωβρίου να παρουσιαστεί αφ’ ενός η συμφωνία με την τρόικα, αφετέρου χειροπιαστό σχέδιο προώθησης των 89 διαρθρωτικών αλλαγών.

Οι πιο βασικές από τις διαρθρωτικές αλλαγές

Η μείωση των αμοιβών στα ειδικά μισθολόγια, αλλά και η θέσπιση κατώτατου μισθού με νόμο περιλαμβάνονται στη λίστα των 89 μέτρων που πρέπει να εφαρμόσει αμέσως η κυβέρνηση για να εκταμιευθεί η επόμενη δόση.

Σύμφωνα με Τα Νέα, οι σημαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές είναι:

1. Νομοθέτηση της μείωσης 12% κατά μέσο όρο των ειδικών μισθολογίων του Δημοσίου.

2. Περαιτέρω εξορθολογισμός των φαρμακευτικών δαπανών και της λειτουργικής δαπάνης των νοσοκομείων.

3. Δημοσίευση πλήρους απογραφής των κρατικών περιουσιακών στοιχείων στον δικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών.

4. Αποσαφήνιση του καθεστώτων χρήσεων γης για τα μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία που θα επιλεγούν προς εκμετάλλευση εντός του 2012.

5. Μεταρρύθμιση για την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, την εξάλειψη των απαλλαγών και των προνομιακών καθεστώτων.

6. Έλεγχοι υπηρεσιακής απόδοσης και αντικατάσταση διευθυντών υπουργείου Οικονομικών που δεν ανταποκρίνονται στους στόχους απόδοσης.

7. Αντικατάσταση στις εφορίες των πληρωμών τοις μετρητοίς και με επιταγές με τραπεζικά εμβάσματα.

8. Δημοσίευση στο Διαδίκτυο βασικών δεικτών απόδοσης για τις εφορίες.

9. Έλεγχος τουλάχιστον 200 δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων εφοριακών από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

10. Τοποθέτηση μόνιμου γενικού γραμματέα Φορολογικών Θεμάτων.

11. Βελτίωση του συστήματος προστασίας πληροφοριοδοτών που αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς.

12. Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αντικατάστασή του από απλούστερη νομοθεσία.

13. Διασφάλιση ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σημειώνουν σταθερή πτώση

14. Ηλεκτρονικό αυτοματοποιημένο σύστημα που συνδέει τη Βάση Δεδομένων Απογραφής με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

15. Παρουσίαση της πιλοτικής έκδοσης του συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών.

16. Δημιουργία τομεακών Κεντρικών Αρχών Προμηθειών που συντονίζονται από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

17. Εξορθολογισμός από τον ΕΟΠΥΥ του αριθμού των συμβάσεων με ιδιώτες γιατρούς, ώστε να μειωθεί η αναλογία γιατρών-ασθενών κοντά στον πολύ χαμηλότερο μέσο όρο της ΕΕ.

18. Προειδοποιήσεις κάθε μήνα σε κάθε γιατρό σχετικά με τη συνταγογραφική του δραστηριότητα, όταν παρατηρείται συνταγογράφηση άνω του μέσου όρου.

19. Πρόσθετα μέτρα για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, αν χρειαστεί, όπως προϋπολογισμός συνταγογράφησης για κάθε γιατρό.

20. Υποχρεωτικό για όλα τα δημόσια νοσοκομεία να προμηθεύονται τα φάρμακα ανά δραστική ουσία.

21. Αξιολόγηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και θέσπιση ποσοτικών στόχων για τον αριθμό των ελέγχων αδήλωτης εργασίας που πρέπει να διενεργηθούν.

22. Κατάργησης της ελάχιστης αμοιβής για τους ενεργειακούς επιθεωρητές.

23. Τροποποίηση των όρων εισδοχής και των προϋποθέσεων άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος. Πιο συγκεκριμένα, κατάργηση της υποχρεωτικής παρουσίας δικηγόρων στην υπογραφή συμβολαίων. Επίσης, κατάργηση του ελάχιστου ποσού που οφείλεται σε δικηγόρους που αμείβονται αποκλειστικά για υπηρεσίες που παρέχουν με έμμισθη εντολή.

24. Αρση της απαγόρευσης αναγνώρισης επαγγελματικών τίτλων σε κατόχους πτυχίων που απονέμονται με βάση συμφωνίες δικαιόχρησης.

25. Μέτρα για την επιτάχυνση της απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων.

26. Μείωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κατά τουλάχιστον 50%.

27. Καθιέρωση με νόμο του κατώτατων μισθών.

Πηγή: in.gr

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.