Σήμερα 28 Ιανουαρίου Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σήμερα 28 Ιανουαρίου Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
H Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2012, βελτίωσε τη δομή και εμπλούτισε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Μεταξύ άλλων, εισήχθησαν νέες θεματικές ενότητες που αφορούν τους τομείς Διωκτικών Αρχών – Ασφάλειας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Νέων Τεχνολογιών, Παιδείας -Έρευνας, Υγείας, Φορολογικό και Χρηματοπιστωτικό, ενώ ενημερώθηκαν οι ήδη υπάρχουσες θεματικές ενότητες και προστέθηκε κατάλογος σχετικής με την προστασία δεδομένων βιβλιογραφίας.

Επίσης, η Αρχή ανακοινώνει την έκδοση του πρώτου τεύχους «Ενημερωτικού Δελτίου», με νέα για το έργο της και τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνές επίπεδο.

Η ύλη του πρώτου αυτού τεύχους περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής:
Χαιρετισμό του Προέδρου της Αρχής, συνοπτικά κείμενα και παραπομπές για μια σειρά θεμάτων, όπως του σχεδίου Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία δεδομένων που τροποποιεί την Οδηγία 95/46/ΕΚ, γνωμοδοτήσεις ή αποφάσεις της Αρχής σχετικά με την ηλεκτρονική κάρτα αποδείξεων, τη δημοσιοποίηση στοιχείων μεγαλο-οφειλετών στο διαδίκτυο, το Πόθεν Έσχες βουλευτών, την πολιτική επικοινωνία και τη διατήρηση δεδομένων στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και σύντομα νέα για πρόσφατες ή επικείμενες εκδηλώσεις, απλές απαντήσεις σε επίκαιρα ερωτήματα και χρήσιμους συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους, σχετικούς με τα παραπάνω ζητήματα.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.