Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων τη Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ

Νέο Προεδρείο Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων Δημοτική αρχή Γ. ΓκιώνηΠαρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 22α Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.ι.δ. Δήμου μας “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων ”.

 

2.Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

 

3.Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)”.

 

4.Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

 

5.Εκλογή δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

6.Εκλογή δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ».

 

7.Εκλογή ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.

 

8.Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του καθώς και τοπικών φορέων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη διετία 2014 – 2016 (έως 31/8/2016).

 

9.Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στη Δημοτική Τράπεζα Αίματος Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

10.Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής εργασιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Π.Δ. 28/80.

 

11.Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης αιτήσεων δημοτών για οικονομική ενίσχυση.

 

12.Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Ανοικτού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου”.

 

13.Αποδοχή της ΜΠΟΥΛΙ Τζουλιέτας, φοιτήτριας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για πραγματοποίηση δίμηνης πρακτικής άσκησης στον Δήμο μας.

 

14.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο μας.

 

15.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο μας.

 

16.Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας υποβολής της μελέτης “Οριστικές μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 4 δημοτικά κτίρια” (υποέργο 2) του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

 

17.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: ”Βελτίωση – ανακαίνιση Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. Περαχώρας – Λίμνης Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Επαρχιακής Οδού Περαχώρας (Τμήμα Β’ και Τμήμα Δ’)”.

 

18.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Λουτρακίου, για το διάστημα 1/10/2002 – 30/6/2003, επονόματι ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Νικολάου.

 

19.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

20.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων Κ.Ο.Κ. στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

21.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους της υπ’ αριθμ. 36/76 Πράξης Αναλογισμού στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

22.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων Κ.Ο.Κ.

23.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους ακαθαρίστων εσόδων, ετών 2000 – 2007, και προστίμου αυτού στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ΜΟΥΖΑΚΗ Γεωργίου.

 

24.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου, έτους 2014, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

25.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ΤΣΙΡΩΝΗ Δέσποινας.

 

26.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στην Τ.Κ. Πισίων, επονόματι ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Δημητρίου.

 

27.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΝΑΡΚΕΛΗ Πανουργιά.

 

28.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ΡΩΤΑΣ – ΚΟΝΤΟΣ Ο.Ε., και μεταβίβαση αυτών.

 

29.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ στη Δ.Κ. Ισθμίας, επονόματι ΛΙΦΤΚΟ Ε.Π.Ε, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Άγγελου και ΜΠΟΥΦΗ Γεωργίας, και μεταβίβαση αυτών.

 

30.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου στη Δ.Κ. Αγ. Θοεδώρων και επαναβεβαίωσή τους στο ορθό.

 

31.Αλλαγή ή μη τιμολόγησης τελών ύδρευσης Β’ τετραμήνου έτους 2012 στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΖΑΧΑΡΙΑ Αικατερίνης.

 

32.Μεταβίβαση ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών.

 

33.Μεταβίβαση ή μη οφειλών από τέλη ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων επονόματι ΜΠΟΥΡΑΚΗ Ιωάννη.

 

34.Επιστροφή ή μη ποσού στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Χρυσούλα από τέλος Νεκροταφείου έτους 2006 στη Δ.Κ. Ισθμίας, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.  

 

35.Επιστροφή ή μη ποσού στους Κληρ. ΛΑΖΟΥ Φιλοκλή από τέλος καθαριότητας και φωτισμού (ΔΤ), φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ΔΦ) και Τ.Α.Π. στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.  

 

36.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Σεπτέμβριος 2014).

Κοινοποίηση:         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

 

ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.