Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012 στις 5:30 μ.μ.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 27η   Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Επιχορήγηση των πολιτιστικών και των αθλητικών συλλόγων του  Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων για το έτος 2012. (Εκτελεστική Επιτροπή)
 1. Τροποποίηση ή μη του Κανονισμού λειτουργίας για το πανηγύρι της Παναγίας Γιάτρισσας. ( Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 1. Λήψη Απόφασης για καταβολή ή μη από τον Δήμο οφειλών προς τρίτους της λυθείσας και υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευής Έργων Λουτρακίου – Περαχώρας (Δ.Ε.Κ.Ε.Λ.Π.). Αναμόρφωση ή μη δημοτικού προϋπολογισμού. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γλυκοφρύδης Γεώργιος)
 1. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 57/2012 απόφασης του Δ. Σ. του  ν.π.δ.δ. του  Δήμου μας ‘’Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων’’  «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», που αφορά καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων των εγκεκριμένων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2011.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Λόης Νικόλαος)

 

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση  ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για τον ‘’ΚΑΘΑΡΙΣΜΌ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ’’ & δέσμευση για εγγραφή σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μουζάκης Αθανάσιος)

 

 1. Απ ευθείας ανάθεση ενοικίασης κάδων μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μουζάκης Αθανάσιος)

 

 1. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στη Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων προς τοποθέτηση θαλασσίων  μέσων αναψυχής. (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ. Κ. Αγ. Θεοδώρων κ. Ψυχογιός  Χρήστος)

 

 1. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων. (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ. Κ. Αγ. Θεοδώρων κ. Ψυχογιός  Χρήστος)

 

 1. Άρση ή μη απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων, η οποία προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 80/2000 Α.Δ.Σ., για το τμήμα της οδού Ποσειδώνος στο Λουτράκι, από Αιγαίου έως Ποσειδώνος 51, και έγκριση ή μη απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Ποσειδώνος 51 για πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων ιδιοκτησίας ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ Παναγιώτη. ( Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

 

 1. Λήψη ή μη Απόφασης για οριζόντια & κατακόρυφη σήμανση επί της προέκτασης της δημοτικής οδού Πραθίου και στο εκτός σχεδίου τμήμα της, στην περιοχή του Γυμνασίου – Λυκείου Αγ. Θεοδώρων. ( Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

 

 1. Παράταση μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση των Υπηρεσιών του ΚΕΠ Αγίων Θεοδώρων. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γλυκοφρύδης Γεώργιος)

 

 1.  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων και Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου:’’ Αποκατάσταση λειτουργικότητας του έργου« Δίκτυα . Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΚΑΑ) και Αντλιοστάσια Α1 και Α2»’’

(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

 

 1. Λήψη απόφασης για σύναψη Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων &  ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., περί αξιοποίησης ακινήτων, που διαχειρίζεται η προαναφερόμενη Εταιρεία. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Νικολάου Σπυρίδων)

 

 1. Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων και Πανεπιστημίου της Πεσκάρα για την δημιουργία διεθνούς Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικών Σχολών στο Λουτράκι. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Νικολάου Σπυρίδων)

 

 1. Παράταση  προθεσμίας ισχύος  των συμβάσεων για την «Συντήρηση –επισκευή  οχημάτων του Δήμου για το έτος 2011  και προμήθεια ανταλλακτικών» (αρ. μελ 3/2011), των οποίων τα συμβατικά ποσά δεν έχουν εξαντληθεί. (Επιτροπή Ν. 3731/2008)

 

 1. Καθορισμός αμοιβής, κατά παρέκκλιση, πληρεξουσίας δικηγόρου Δήμου ΡΩΜΑΛΙΑΔΟΥ Ελευθερίας, δυνάμει της υπ’ αριθ. 258/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γλυκοφρύδης Γεώργιος)

 

 1. Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋ/σμού τρέχοντος έτους. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γλυκοφρύδης Γεώργιος)

 

 1. Καθορισμός ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Μ. Ιατρίδη 4 στο “Καλαμάκι” της Δ.Κ. Ισθμίας, για το υπ’ αριθ. ΚΡΕ 4343/26 όχημα ( Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

 

19. Αποδοχή ποσού # 968,00 # € από τους ΚΑΠ προς υλοποίηση του Προγράμματος Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου στο Δήμο μας, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012 και κατανομή αυτού. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. (Εισήγηση Οικονομικό Τμήμα)

 

20. Συμπληρωματική παρακατάθεση για την ιδιοκτησία (60) της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση – ανακαίνιση Ε.Ο. Λουτρακίου – Περαχώρας – Παράκαμψη Λουτρακίου, τμήμα Α’ (από κλειστό Γυμναστήριο μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Λουτρακίου – Περαχώρας)”, βάσει της 207/2011 Απόφασης Εφετείου Ναυπλίου. (Εισήγηση Οικονομικό Τμήμα)

 

 1. Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση ξύλινης πέργκολας σε τμήμα κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 74 (Πλατεία Παιδιού) στο Λουτράκι, έναντι του επί της οδού Υψηλάντου 45 καταστήματος, φερόμενης εκμετάλλευσης Liliyas Podzolkoya. (Εισήγηση Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών -Τμήμα Πολεοδομίας)

 

22. Ανάκληση ή μη της προκήρυξης για την εκπόνηση της μελέτης: “Αλιευτικό καταφύγιο Καλαμακίου” (2009). (Εισήγηση Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών)

 

23. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Αύγουστος 2012).

 

 

 

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.