Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αύριο Πέμπτη μεταξύ θεμάτων PEPSICO – HBH, Λειτουργία του κολυμβητηρίου:

tvtv Δήμος Λουτρακίου Αγ Θεοδώρων ΔημαρχείοΠαρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 13η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ.για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξ

1.Ενημέρωση και συζήτηση για τις εξελίξεις στην PEPSICO – HBH.

2.Λήψη Απόφασης για προσδιορισμό του φορέα λειτουργίας του κολυμβητηρίου Λουτρακίου και αξιοποίηση της χρήσης του.

3.Έγκριση ή μη Κανονισμού λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόμων & πλατειών.

4.Καθορισμός αμοιβής, κατά παρέκκλιση, πληρεξουσίας δικηγόρου Δήμου κας ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σταματίας, δυνάμει της υπ’ αριθ. 175/2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

5.Δέσμευση για εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2013 για την εκτέλεση παροχής διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου.

6.Αποδοχή ποσού #21.700,00# € προερχομένου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών, κατά τη σχολική περίοδο 2011 – 2012, και κατανομή αυτού.

7.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.

8.Γνωμοδότηση για εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου στην οδό Ελ. Βενιζέλου 24 στο Λουτράκι.

9.Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής εργασιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Π.Δ. 28/80, για το έτος 2013.

10.Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών καθώς και γραμματέα της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, για το έτος 2013.

11.Ορισμός 2(δύο) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή παραλαβής έργων μέχρι #5.869,41# €, για το έτος 2013.

12.Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής έργων άνω των #5.869,41# €, για το έτος 2013.

13.Ορισμός 2(δύο) δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων που πρόκειται να αγοραστούν από τον Δήμο, καθώς και μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων, για το έτος 2013.

14.Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή ελέγχου του δημοτικού τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, για το έτος 2013.

15.Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης αιτήσεων δημοτών για οικονομική ενίσχυση, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών και απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων.

17.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π., ετών χρήσης 2000 – 2008, στη Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας.

18.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων του Κ.Ο.Κ., έτους 2007.

19.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, επονόματι ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αθανάσιου.

20.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι” (αρ. μελ. 60/2010)

21.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: “Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων οδού Ποσειδώνος – Π.Ε.Ο.Α.Κ. (περιοχή Χανικιάν)” (αρ. μελ. 52/2011).

Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.