Συνεδριάζει σήμερα η Δημ. Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας με θέμα την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού

Λουτράκι Βαμμένα κάγκελα tvtv “Πρόσκληση σε ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας”.
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 22η Απριλίου 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης περί :
α) Έγκρισης της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29-03-2013, Β)Του τρόπου διαχείρισης του αιγιαλού και παραλίας & τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας , στην Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας , σε τρίτους , γ)Τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στην Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας, δ) Περί καθορισμό τέλους παραχώρησης , σε όμορες επιχειρήσεις, απλής χρήσης αιγιαλού- παραλίας , στην Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας , ε) Προτεινόμενο χώρο στα όρια του κοινοχρήστου χώρου του αιγιαλού, παραλίας για τη τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.), ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) και ενός (1) αποδυτηρίου, που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.με.Α., και ένα (1) τουλάχιστον χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για Α.με.Α., εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης.
2. Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ( ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) με υπηρεσία προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου του κ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 4 στο Λουτράκι.
3. Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ( ΚΑΦΕΝΕΙΟ) του ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΜΙΧΑΗΛ επί της Μ.Μερκούρη και Αθανασίου Οικονόμου στο Λουτράκι.
4. Χορήγηση ή μη ανανέωσης άδειας λειτουργίας και παράτασης μουσικών οργάνων για το έτος 2013 για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ του κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ επί της οδού Ψαρρών 2 στο Λουτράκι.
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Κοινοποίηση:
……………………………………
………………………………………
ΚΑΧΡΟΥ-ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΙΑ

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.