Σωλ. Κορίνθου: Αναχρηματοδότηση δανεισμού

Σωλ. Κορίνθου: Αναχρηματοδότηση δανεισμού

Σωληνουργεία Κορίνθου: Υπογραφή κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων ύψους έως και 47,3 εκατ. ευρώ

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ ανακοινώνει την αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ με την υπογραφή κοινοπρακτικών εμπραγμάτως εξασφαλισμένων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους έως 47.300.000 με συνδιοργανωτές την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Τα δάνεια, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 99,9% των τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, είναι διάρκειας 5 ετών, με δυνατότητα διετούς παράτασης, και εκδίδονται στα πλαίσια του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 δυνάμει των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Πηγή: imerisia.gr

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.