Τα 22 μέτρα που θα αλλάξουν για πάντα τη ζωή μας!

Συνολικού ύψους 17 δισ. ευρώ είναι το πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται τη Δευτέρα στη Βουλή…
το οποίο ενσωματώνει όλα τα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν συμφωνηθεί με τη τρόικα για τη περίοδο 2013-2016, αλλά και όλες τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας.

Τα υπό ψήφιση μέτρα-σόκ, εκτός των άμεσων αρνητικών συνεπειών για τους πολίτες, ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ύφεση στην οικονομία, αυξάνουν την ανεργία, χωρίς να δημιουργούν καμία θετική εξέλιξη για τη χώρα και την κοινωνία.

1. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Μειώσεις στις συντάξεις, με ποσοστά παρακράτησης από 5% έως και 15% το μήνα (ανάλογα με το ύψος του αθροίσματος των ποσών των κύριων και επικουρικών που λαμβάνει κάθε συνταξιούχος μετά τις μειώσεις οι οποίες ήδη γίνονται) από την 1/1/2013. Η κλίμακα των υψηλότερων εισφορών έχει ως εξής:

– 5% για άθροισμα συντάξεων από 1.000-1.500 ευρώ, χωρίς το τελικό ποσό να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.
– 10% από 1.501-2.000 ευρώ με το τελικό ποσό, μετά την παρακράτηση, να μην υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.

– 15% από 2.001-3.000 ευρώ με το ποσό που απομένει μετά την παρακράτηση να μη μειώνεται κάτω από τα 1.800,01 ευρώ.

Παράδειγμα 1: Συνταξιούχος με άθροισμα συντάξεων (μετά τις μειώσεις που ισχύουν και θα συνεχίσουν να γίνονται) ύψους 1.700 ευρώ (π.χ. 1.300 κύρια + 400 ευρώ επικουρική) θα χάνει 170 ευρώ το μήνα και 2.040 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή επιπλέον 1,2 συντάξεις. Αν, όμως, συνυπολογιστεί και η απώλεια που θα έχει από την κατάργηση των δώρων των 800 ευρώ για την κύρια σύνταξη και τα δώρα των δύο συντάξεων για την επικουρική (άλλα 800 ευρώ) η ζημία φτάνει τα 3.640 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 2,1 συντάξεις.

Παράδειγμα 2: Συνταξιούχος με άθροισμα συντάξεων 2.300 ευρώ (1.900 ευρώ κύρια + 400 ευρώ επικουρική) θα χάνει 345 ευρώ τον μήνα και 4.140 ευρώ το χρόνο (-1,8 συντάξεις). Με το συνυπολογισμό των δώρων (-1. 600 ευρώ) η απώλεια αγγίζει τα 5.740 ευρώ, δηλ. 2,5 συντάξεις.

2. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Η αύξηση των ετών συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 θα γίνει άπαξ, από την 1.1. 2013. Οι χαμένοι του νέου μέτρου θα είναι όσοι δεν έχουν προλάβει να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως 31.12.2012. Το μέτρο θα συμπαρασύρει και τα ενδιάμεσα όρια ηλικίας. Οι μεγάλοι χαμένοι του μέτρου θα είναι οι παρακάτω τρεις κατηγορίες ασφαλισμένων:

Α. Για τους ασφαλισμένους πριν από το 1983 όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα για συνταξιοδότηση με 35ετία αυξάνεται το όριο ηλικίας από τα 58 στα 60έτη, στους ελεύθερους επαγγελματίες(ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ κ.λπ.) αυξάνεται για την 35ετία το όριο ηλικίας από τα 60 στα 62, για τις γυναίκες η 15ετία από τα 60 αυξάνεται στα 62.

Β. Για τους ασφαλισμένους μετά το 1983 στον ιδιωτικό τομέα η 35ετία στα 58 γίνεται 35ετία στα 60, για τους ελεύθερους επαγγελματίες η 35ετία στα 60 αυξάνεται στα 62. Για τις μητέρες ανηλίκων με 5.500 ημέρες ασφάλισης για μειωμένη σύνταξη το όριο ηλικίας από τα 55 έτη το 2012 αυξάνεται στα 57 και για πλήρη από τα 60 έτη στα 62. Για τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα η 35ετία από τα 58 έτη αυξάνεται στα 60 και για τις μητέρες ανηλίκων με 25ετία το όριο ηλικίας από τα 55 αυξάνεται στα 57.

Γ. Για τους ασφαλισμένους μετά το 1993 το 60ό έτος για μειωμένη σύνταξη αυξάνεται στο 62ο και από τα 65 με 15ετία αυξάνεται στα 67 αλλά με 20ετία.

Δ. Για τους ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα αυξάνεται απο το 2013 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης απο τα 60 στα 62 έτη.

Ε. Για τους ασφαλισμένους στα οικοδομικά αυξάνεται απο τα 58 στα 60 έτη το 2013).

ΣΤ. Για τους αγρότες αυξανεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης απο τα 65 στα 67.

Παραδείγματα αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης:

• Μητέρα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με ανήλικο που θα συμπλήρωνε την 1/1/2013 τα 5.500 ένσημα είχε δικαίωμα να λάβει πλήρη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών (από 60 ετών που ισχύει φέτος) και μειωμένη στα 60 (από 55 φέτος). Με την προσθήκη 2 ετών θα έχει το δικαίωμα στα 67 την πλήρη και στα 62 για μειωμένη.

• Γυναίκα δημόσια υπάλληλος με 3 παιδιά και 25 έτη ασφάλισης το 2013 θα εισέπραττε τη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών (από 55 ετών που ισχύει έως και φέτος με 23 έτη ασφάλισης). Με την προσθήκη δύο ετών θα χρειάζεται να συμπληρώσει το 67ο.

Αντίθετα δεν θίγονται:

– Όσοι έχουν 25ετια στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα έως την 31-12-2012 (ακολουθούν το ισχύον καθεστώς).

– Όσοι ασφαλισμένοι πριν το 1983 έχουν 35ετία χωρίς όριο ηλικίας(στα ταμεία που ισχύει).

– Οι μητέρες ανηλίκων με 5500 ένσημα στο ΙΚΑ και 25ετία στο δημόσιο.

3. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΦΑΠΑΞ: Στους ασφαλισμένους (σε 22 φορείς πρόνοιας)μέχρι 31-12-1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας τους από 1.8.2010 και μετά στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, το ποσό του εφάπαξ μειώνεται από 1,94% έως 83% (ανάλογα το ταμείο).

Οι μειώσεις έχουν ανά ταμείο ως εξής:

Στο Ταμείο Πρόνοιας Εταιρειών Μετάλλου -2,21%, Τσιμέντων -17,35%, Ιπποδρομιών -18,38%, ξενοδοχοϋπαλλήλων -26,77% (αντί του αρχικού -46,63%), φαρμακευτικών εργασιών -63,91%, δημοσίων υπαλλήλων -22,67%, υπαλλήλων ΝΠΔΔ -42,29%, κληρικών -36,94%, προσωπικού ταμείου νομικών -52,21%, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων -6,19% (αντί του αρχικού 40,31%), εφημεριδοπωλών Αθήνας -8,21% και Θεσσαλονίκης -28,41%, του ΤΑΠ – ΔΕΗ 3,84% (αντί του 7,94%), πρώην Ιονικής Λαϊκής -41,17%, Μηχανικών Δημοσίων Έργων -17,42%, Δικηγόρων Αθηνών -32,8%, εργοληπτών δημοσίων Έργων -83%, αστυνομικών -1,94%, υπαλλήλων αστυνομίας πόλεων -45,49% και υπαλλήλων ΙΚΑ -35,11 %.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι μειώσεις για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (του ΤΑΥΤΕΚΩ) θα εφαρμοστούν παράλληλα με την περικοπή που είχε γίνει τον Νοέμβριο. Δηλαδή οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι θα δουν μέσα σε έναν χρόνο το εφάπαξ τους να μειώνεται δύο φορές.

Η ποσοστιαία μείωση 42.29% στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί ο τομέας ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ(Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπάλληλων) για χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε μετά την 1.1.2006 έχει εφαρμογή και στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούνται οι αποχωρούντες υπάλληλοι, ασφαλισμένοι στο καθεστώς του ν. 103/1975 απο το νομικό πρόσωπο στο οποίο τηρείτο ο λογαριασμός του ν. 103/1975 για χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε μέχρι 31.12.2005, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3232/2004.

– Στα πρόσωπα που δεν έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής ή οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης καταβάλλεται η αποζημίωση λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, του ν. 3198/1955 σε συνδυασμό με το ν. 2112/1920 όπως ισχύουν. Το ποσό της καταβαλλομένης αποζημίωσης είναι ανάλογο με το χρόνο υπηρεσίας που έχει πραγματοποιηθεί εκτός της ασφάλισης σε φορέα-τομέα πρόνοιας προς το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Σε καμία περίπτωση η εν λόγω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 15.000 ευρώ.

– Από 1.1.2014 το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται σε όλους τους ασφαλισμένους των φορέων τομέων πρόνοιας υπολογίζεται σύμφωνα με τη νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ παροχές.

4. ΕΚΑΣ: Από 1.1.2014 το ΕΚΑΣ (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) καταβάλλεται με την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Εξαιρούνται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας.

5. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΩΡΩΝ: Από 1.1.2013 τα επιδόματα και δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη ή καταστατική διάταξη για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλων των φορέων και τομέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καταργούνται.

6. ΑΝΥΠΑΝΤΡΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ: Θεσπίζεται επίσης από 1/1/2013 ανώτατο όριο στη σύνταξη που καταβάλλεται στις ανύπαντρες θυγατέρες θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, το οποίο θα αντιστοιχεί στο διπλάσιο περίπου της κατώτατης σύνταξης του Δημοσίου. Το συνταξιοδοτικό αυτό δικαίωμα θα συνδέεται πλέον και με τη συνολικότερη οικονομική κατάσταση των δικαιούχων.

7. ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ: Τίθενται οι προϋποθέσεις για τον εξορθολογισμό της σύνταξης των ανασφάλιστων ηλικιωμένων, καθώς θα απαιτείται πλέον να μην λαμβάνουν ή να μην δικαιούνται οι ενδιαφερόμενοι σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξάρτητα από το ύψος αυτής. Επίσης, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί το 67ο έτος της ηλικίας και να αποδεικνύεται η μόνιμη και νόμιμη διαμονή του αιτούντος στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση. Τα εισοδηματικά κριτήρια του ετήσιου ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος θα διαμορφώνονται πλέον με βάση το σύνολο της καταβαλλόμενης ετήσιας παροχής προς τους ανασφάλιστους υπερήλικες, όπως αυτή διαμορφώνεται από 1/1/2013 και εφεξής. Συνολικά, έως το 2016 θα «κοπούν» 50 εκατ. ευρώ.

8. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ:

Α. Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ: Εως τον Απρίλιο νομοθετείται ο ισχύων κατώτατος μισθός της ΕΓΣΣΕ (586 ευρώ) μαζί με τα κλιμάκια των τριετιών, αλλά, χωρίς το επίδομα γάμου. Με τη διατήρηση των τριετιών εργαζόμενος με πάνω από 9 έτη προϋπηρεσίας που με βάση την αρχική αξίωση της τρόικας θα υποχρεωνόταν να εργαστεί με το βασικό μισθό των 586,08 ευρώ, θα εισπράττει 761,90 ευρώ (όσα δηλ. αντιστοιχούν με βάση το σημερινό καθεστώς των πολυετιών που, όπως για όλους τους εργαζομένους, ισχύει μόνο για την ένταξη στο μισθολογικό κλιμάκιο και όχι για την εξέλιξη, καθώς το Μνημόνιο Νο2 απαγορεύει αύξηση λόγω ωρίμασης μέχρις ότου η ανεργία πέσει κάτω από το. 10%).

Ο αμειβόμενος με τα κατώτατα όρια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας θα χάσει, ωστόσο, την προσαύξηση λόγω γάμου. Το συγκεκριμένο επίδομα θα μπορεί να καταβάλλεται «μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία των εργοδοτικών οργανώσεων και της ΓΣΕΕ που, όμως, θα δεσμεύει μόνο τα μέλη τους» καθώς έχει καταργηθεί η κήρυξη ως γενικής υποχρεωτικής και η επέκταση με απόφαση υπουργού κάθε συλλογικής σύμβασης στα μη μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων (δηλ. σε όσους δεν εκπροσωπούνται στη διαπραγμάτευση).

Β. ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ: Μετά την ψήφιση του νέου Μνημονίου οι απολύσεις θα γίνουν αυτόματα φθηνότερες έως και 50%. Οι προειδοποιημένες απολύσεις που οδηγούν στην καταβολή μειωμένων κατά 50% ποσών, θα είναι πιο εύκολες αφού μειώνονται σε 1-4 (από 1-6) οι μήνες της προειδοποίησης. Φθηνότερες (αλλά, πάντως, πιο ακριβές από τις προειδοποιημένες) θα είναι και οι απροειδοποίητες απολύσεις για όσους έχουν πάνω από 16 χρόνια στον ίδιο εργοδότη.

Η αποζημίωση θα καταβάλλεται κανονικά μέχρι τα 12 μηνιάτικα που αντιστοιχούν (μαζί με την προσαύξηση του 1/6 έναντι των δώρων) έως τα 16 χρόνια και από εκεί και πάνω θα καταβάλλεται ένα «έξτρα» ποσό, το οποίο θα υπολογίζεται για όλους τους επιπλέον μήνες που δικαιούται ο εργαζόμενος, αλλά με πλαφόν τα 2.000 ευρώ. Δηλαδή έως 24.000 ευρώ (12Χ2.000 ευρώ) για εργαζόμενο με 28 έτη υπηρεσίας, ο οποίος δικαιούται 24 μηνιάτικα ως αποζημίωση σε περίπτωση απροειδοποίητης απόλυσης. Όποιος εργαζόμενος αλλάζει εργοδότη θα μένει στα 12 μηνιάτικα (δεν θα δικαιούται έξτρα ποσό).

Γ. ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ: Με ελαστικά – κυμαινόμενα ακόμη και από τη μια ημέρα στην άλλη (ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης) ωράρια και χωρίς πρόσθετη αμοιβή (+30% για την 6η ημέρα και +20% για την υπερωρία) θα μπορούν να απασχολούνται οι εργαζόμενοι (θα υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη για αποσύνδεση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων από το ωράριο εργασίας σε όσους κλάδους ισχύει νομοθετικά το πενθήμερο ή υπάρχει περιορισμός με συλλογικές συμβάσεις εργασίας).

Αν και διατηρείται το όριο της 40ωρης εβδομαδιαίας εργασίας και τα ελαστικά ωράρια θα εφαρμόζονται με συλλογικές συμβάσεις (και ενδεχομένως με ατομικές συμφωνίες, αν ο νόμος δεν καλύψει το κενό που θα υπάρχει, αν δεν υφίσταται συλλογική ρύθμιση ή σωματείο) ένας εργαζόμενος θα μπορεί να εργάζεται έως 10 ώρες την ημέρα με ενδιάμεση ημερήσια ανάπαυση 11ωρών και λιγότερες ώρες (μέχρι να συμπληρώσει το 40ωρο) άλλη ημέρα ή άλλες ημέρες μέσα στο εξαήμερο.

9. Διαθεσιμότητα 2.000 δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το τέλος του 2012. Άλλες 25.000 αποχωρήσεις εντός του 2013 (6.250 ανά τρίμηνο).

10. Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου και στις ΔΕΚΟ με πλαφόν στις αποδοχές τα 1.900 ευρώ ανά μήνα (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών, υπερωριών, επιδομάτων).

11. Κλιμακωτές μειώσεις μισθών στα ειδικά μισθολόγια οι οποίες τίθενται σε ισχύ αναδρομικά από 1η Αυγούστου 2012. Για αποδοχές έως 1000 ευρώ το ποσοστό μείωσης ορίζεται στο 2%, από 1001 έως και 1.500 ευρώ στο 10%, από 1.501 έως και 2.500 ευρώ στο 20%, από 2.501 μέχρι 4.000 στο 30% και για ποσά άνω των 4.000 η μείωση είναι 35%.

12: Μειώνεται ο αριθμός των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τις 15.226 στις 2.000 ετησίως. Επίσης, μείωση του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΙ και ΤΕΙ κατά 90%.

13: Αντικατάσταση όλων των οικογενειακών- πολυτεκνικών επιδομάτων με ένα (με εισοδηματικά κριτήρια) και κατάργηση των πρόσθετων αφορολόγητων για τα τέκνα αναδρομικά από φέτος. Κατάργηση των ειδικών επιδομάτων ανεργίας.

14: Η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης θα διατηρηθεί μέχρι το 2018 και προσαρμόζεται στη νέα φορολογική κλίμακα.

15: Αυξάνονται οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων από τον Μάρτιο του 2013 για να προσεγγίσουν τις εμπορικές.

16: Αύξηση της φορολογίας στους τόκους των καταθέσεων από 10% σε 15% το 2014.

17: Αναδρομική κατάργηση των φοροαπαλλαγών από την τρέχουσα χρήση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις θα φορολογούνται από το 2013 με συντελεστή 26% για κέρδη ως 40.000 ευρώ και από ‘κεί και πάνω η φορολογία θα είναι 33%.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων καταργείται το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ, καθώς όλα τους τα εισοδήματα θα προκύπτουν με βάση τα βιβλία τους, δηλαδή με βάση τα έσοδα και τα έξοδα που πραγματοποιούν μέσα σε ένα έτος.

18: Φορολόγηση των αγροτών με 6% και βάσει εσόδων-εξόδων.

19: Συγχώνευση όλων των ταμείων χωρίς καμία εξαίρεση στον ΕΟΠΥΥ. Περιορισμός των παροχών του ΕΟΠΥΥ και αύξηση του κόστους για την ιδιωτική περίθαλψη. Αναθεώρηση των αμοιβών και του αριθμού των διαγνωστικών κέντρων με τα οποία συνεργάζεται ο ΕΟΠΥΥ, καθώς και με τους φυσιοθεραπευτές.

20: Νομοθετική παρέμβαση για την άρση των περιορισμών που ακόμη υφίστανται στα επαγγέλματα των: ορκωτών λογιστών, φορολογικών συμβούλων και λογιστών, εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, ιδιωτικών γραφείων, συμβούλων εργασίας, κτηματομεσιτών, αναλογιστών, τουριστικών οδηγών, φορτοεκφορτωτών, ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας, εκτελωνιστών, ιδιοκτητών περιπτέρων και καντίνων σε δημόσιο χώρο, τουριστικών γραφείων, ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ξενόγλωσσων σχολείων, ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης, κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, κέντρων εκπαίδευσης μετά τη δευτεροβάθμια βαθμίδα, και πρακτορείων διανομής Τύπου.

Άρση της υποχρεωτικής παρουσίας του δικηγόρου σε μία σειρά συμβολαιογραφικών πράξεων. Δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους επαγγελματίες του νομικού τομέα να διενεργούν έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας.

21: Τα εισιτήρια σε ΟΑΣΑ, ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ αυξάνονται τουλάχιστον κατά 25% τον Μάρτιο του 2013

22: Η κυβέρνηση υποβάλλει ένα σχέδιο για την αναδιάρθρωση της ΔΕΗ με στόχο αφενός να προετοιμαστεί η ιδιωτικοποίησή της και αφετέρου να γίνει ανταγωνιστική ως προς τις άλλες επιχειρήσεις της απελευθερωμένης αγοράς του ηλεκτρισμού. Το σχέδιο θα εξειδικεύσει ποια τμήματα της ΔΕΗ θα ιδιωτικοποιηθούν και σε πιο χρονικό πλαίσιο.

Αυξάνονται τα τιμολόγια της ΔΕΗ στις αρχές του 2013 με εξαίρεση τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δρομολογείται μείωση των αποδοχών των υπαλλήλων της ΔΕΗ, καθώς η κυβέρνηση θα παραδώσει στην τρόικα μελέτη ειδικού της ευρωπαϊκής αγοράς για να συγκρίνει τις συνολικές απολαβές των υπαλλήλων της ΔΕΗ «με τις βέλτιστες πρακτικές» των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρόμοια σύγκριση θα γίνει και ως προς τις πρακτικές των ιδιωτικών εταιρειών της Ελλάδας εντός του τελευταίου τριμήνου του 2012.

Πηγή: pheme.gr

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.