Τελευταία μέρα για τα μηχανογραφικά. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών

 Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σε εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, η οποία απεστάλη στα σχολεία προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι για τη διαδικασία της οριστικοποίησης των μηχανογραφικών δελτίων, σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί παράταση.

Οι διευθυντές παρακαλούνται να βοηθήσουν τους υποψηφίους στη διαδικασία οριστικοποίησης του μηχανογραφικού, ενώ αναφέρονται ειδικές τηλεφωνικές γραμμές και διεύθυνση e-mail στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν για να επιλύσουν τεχνικά θέματα.

Για τεχνικά θέματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2103442044, 2103443856, και 2103442934, ή μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: examshd@minedu.gov.gr .

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.