Το σ’ αγαπώ στα… μαθηματικά! Για να μάθουμε να βλέπουμε τα πράγματα αντισυμβατικά !

Το σ’ αγαπώ δεν είναι μόνο προνόμιο των θεωρητικών επιστημών σε αυτό τον κόσμο…

δηλαδή δεν είναι μόνο οι λέξεις που μπορούν να αποδώσουν αυτό το δυνατό συναίσθημα! Οι μαθηματικοί ανακάλυψαν έναν έξυπνο τρόπο για να λένε «σ άγαπώ» βάσει της δικής τους…θετικής νοοτροπίας.
Χρησιμοποιώντας μια απλή μαθηματική πρόταση καταδεικνύουν ότι και οι αριθμοί μπορούν άνετα να πουν «σ’ αγαπώ»! Αρκεί να υπάρχει λίγη φαντασία παραπάνω και αρκετές δόσεις χιούμορ και όλα είναι δυνατά!
Δείτε τον τρόπο πατώντας

Πηγή: troktiko.eu.gr

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.