Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια

PEDIS

Το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υπέγραψε με τα τμήματα (α) Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και  (β) Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου της Μπολόνια, Προγραμματική Συμφωνία στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ».

Με την συμφωνία αυτή ξεκινάει και τυπικά η συνεργασία των συμβαλλόμενων Τμημάτων στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ», η οποία αφορά σε :

·         κινητικότητα φοιτητών και καθηγητών

·         συμμετοχή καθηγητών του Παν/μίου της Μπολόνια στο πρόγραμμα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η συνεργασία αυτή ενδυναμώνει περαιτέρω την εξωστρέφεια και τη δυναμική που έχει αναπτύξει το Τμήμα ΠΕΔιΣ, ως μέλος ενός ιδιαίτερα δυναμικού δικτύου αξιόπιστων εκπαιδευτικών μονάδων στην επιστήμη της πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων. 

Ταυτόχρονα, η συνεργασία αυτή δημιουργεί ένα επιπλέον, στέρεο υπόβαθρο για την εμβάθυνση και διεύρυνση της γνώσης και της έρευνας στις πολιτικές επιστήμες και τις διεθνείς σχέσεις που χαρακτηρίζει την καινοτομία του ΠΜΣ «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ».

Τα μαθήματα στο ΠΜΣ «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» γίνονται αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα γεγονός που ενθαρρύνει τη συμμετοχή φοιτητών από το εξωτερικό.

 

Το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια είναι το παλαιότερο σε λειτουργία Πανεπιστήμιο του κόσμου και το δεύτερο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Ιταλία, γεγονός που καθιστά τη συνεργασία αυτή μία σημαντική επιτυχία του τμήματος ΠΕΔιΣ και του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.