Νέο δορυφορικό κανάλι ειδήσεων όπου εργάζονται μόνο γυναίκες φορώντας πέπλα και ντυμένες στα μαύρα από την κορυφή μέχρι τα νύχια με πλήρη ισλαμική ενδυμασία

29/07/2012 2

Νέο δορυφορικό κανάλι ειδήσεων όπου εργάζονται μόνο γυναίκες φορώντας πέπλα και ντυμένες στα μαύρα από την κορυφή μέχρι τα νύχια με πλήρη ισλαμική ενδυμασία

Share
1 2 3 15