Μειώθηκαν οι αποδοχές των στελεχών της Αυτοδιοίκησης, των Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων των υπουργείων, των γενικών γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

27/07/2012 0

Μειώθηκαν οι αποδοχές των στελεχών της Αυτοδιοίκησης, Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων των υπουργείων, των γενικών γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Share
1 2 3 4 15