Προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών». Συμπληρώστε εδώ και την Επιστολή πρόθεσης συνεργασίας επιχειρήσεων με το ΚΕΚ Νομού Κορινθίας ΑΕ

01/05/2013 0

Προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών». Διαβάστε και την Επιστολή πρόθεσης συνεργασίας επιχειρήσεων με το ΚΕΚ Νομού Κορινθίας ΑΕ

Share
1 21 22 23