Ακυρώνονται οι αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, τις οποίες είχε αποφασίσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας από 1η Ιανουαρίου.

22/03/2015 0

Ακυρώνονται οι αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, τις οποίες είχε αποφασίσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας από 1η Ιανουαρίου

Share
1 2 3 4 5 15