9 Προτάσεις ΠΕΣΥ Πελοποννήσου για αναστροφή πορείας κατά τη συνεδρίαση του χθεσινού περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

alt

Εννέα προτάσεις, που συνιστούν μια άλλη πολιτική αντίληψη για τον τόπο, όπως τις χαρακτήρισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, προτάθηκαν κατά τη συνεδρίαση του χθεσινού περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, μετά από εισήγηση του περιφερειάρχη.

Οι προτάσεις είναι οι ακόλουθες :

1.         Οι Περιφέρειες θα πρέπει να επωμιστούν το βασικό βάρος της αναπτυξιακής πορείας του τόπου, τη στιγμή που η κεντρική κυβέρνηση θα ασχολείται για πολλά χρόνια με την επίλυση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας

2.         Οι Περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να αναστρέψουν την κατάπτωση της δημόσιας εικόνας στα διεθνή φόρα με μικρότερο κόστος από την κεντρική κυβέρνηση.

3.         Οι Περιφέρειες θα πρέπει να ενισχυθούν έτι περαιτέρω με αρμοδιότητες όπως στα δάση, στα νερά, στη χωροταξία.

4.         Η αρμοδιότητα της υγείας θα πρέπει να μεταφερθεί στις αιρετές Περιφέρειες από 1/1/2013, όπως προέβλεπε εξαρχής η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη.

5.         Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα πρέπει να επιστρέψει στην πρότερη κατάσταση, προ του 1990, ως Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με Γενικό Γραμματέα υψηλόβαθμο στέλεχός της και όχι κομματικά διορισμένο.

6.         Για την επόμενη προγραμματική περίοδο να υπάρξει διαπραγμάτευση στο επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης αλλά η κάθε Περιφέρεια αυτόνομα και αυτοτελώς να έχει το δικό της πρόγραμμα. Θα πρέπει να πάψουν να υφίστανται τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και να γίνουν πολυτομεακά και πολυταμειακά που θα τα χειρίζονται οι Περιφέρειες.

7.         Οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές να μετατραπούν σε Διαχειριστικές Αρχές.

8.         Χαιρετίζουμε την απόφαση της κυβέρνησης να αποκεντρώσει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην ευθύνη των αιρετών Περιφερειών.

9.         Διεκδικούμε την κατάρτιση ειδικού αναπτυξιακού νόμου με ευθύνη των Περιφερειών. Θα πρέπει να υιοθετηθούν συγκεκριμένες οριζόντιες βασικές αρχές του νόμου αυτού με ταυτόχρονη παροχή της δυνατότητας εξειδίκευσης σε κάθε Περιφέρεια, ανάλογα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

“Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε το χθες ως την κινηματογραφική ταινία που παίζει τις ίδιες εικόνες μιας περιόδου που θα στιγματιστεί ως μια από τις χειρότερες του τόπου…Η νέα Ελλάδα απαιτεί νέες σκέψεις, νέες προτάσεις, άλλη κινητικότητα” κατέληξε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στο κλείσιμο της τοποθέτησής του.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.