Πότε θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων;

04/12/2015 0

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη, […]

Share
1 2 3 4 5 287