Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λ- Π Γ. Μπάκος πιο Epikairos από ποτέ εξαπολύει ανοιχτή επίθεση στον Δήμαρχο:… Ο δήμαρχος έχει αγνοήσει παντελώς όλους τους θεσμούς και λειτουργεί χρυσαυγικά με μυστικοσύμβουλους και άσχετους…φαίνεται ότι όπου δεν υπάρχει ιδιοτέλεια δεν υπάρχει και δράση

11/05/2012 0

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λ- Π Γ. Μπάκος πιο Epikairos από ποτέ εξαπολύει ανοιχτή επίθεση στον Δήμαρχο:… Ο δήμαρχος έχει αγνοήσει παντελώς όλους τους θεσμούς και λειτουργεί χρυσαυγικά με μυστικοσύμβουλους και άσχετους…φαίνεται ότι όπου δεν υπάρχει ιδιοτέλεια δεν υπάρχει και δράση

Share