Το έντυπο της νέας φορολογικής δήλωσης.Φορολογούν ακόμα και μαθητές !!! 18χρονοι είναι υποχρεωμένοι να αποκτήσουν ΑΦΜ και να υποβάλλουν δήλωση

08/04/2013 0

Το έντυπο της νέας φορολογικής δήλωσης.Φορολογούν ακόμα και μαθητές !!! 18χρονοι είναι υποχρεωμένοι να αποκτήσουν ΑΦΜ και να υποβάλλουν δήλωση

Share