18.500 ευρώ. Τόσο είναι το κονδύλι που αποφάσισε ο υπουργός κ. Γ. Παπακωνσταντίνου ότι χρειάζεται για να μάθουν να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυαοι υπάλληλοι του υπουργείου του

14/03/2012 0

18.500 ευρώ. Τόσο είναι το κονδύλι που αποφάσισε ο υπουργός κ. Γ. Παπακωνσταντίνου ότι χρειάζεται για να μάθουν να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυαοι υπάλληλοι του υπουργείου του

Share