Πωλήθηκε και το νησάκι Σοφία στο Ιόνιο σε νοτιοαφρικανό για 2,8 εκατ. ευρώ! Για περάστε για περάστε….! Έχουμε κι άλλα νησάκια σε τιμή ευκαιρίας !

23/04/2013 0

Πωλήθηκε και το νησάκι Σοφία στο Ιόνιο σε νοτιοαφρικανό για 2,8 εκατ. ευρώ! Για περάστε για περάστε….! Έχουμε κι άλλα νησάκια σε τιμή ευκαιρίας !

Share